18. sep
Dette er lokalavisas arkiverte nettavis. For å gå til den nye nettavisen trykk her
SAMARBEID: Damene til NTI i 3. divisjon er allerede et samarbeidslag for hele Trysil og Engerdal.
FOTO: ARNE LUND
 
Samarbeid om fotballen
Mandag kveld var fem klubber som driver med fotball i Trysil samlet til et fellesmøte for å finne en samarbeidsplattform. Det kan ende med en klubb, eller samarbeid på bestemte områder eller alderstrinn.

Publisert: 27.nov.2018 13:14
Oppdatert: 27.nov.2018 14:32

Trysil: Det var Terje Hagen fra idrettsrådet i Trysil kommune som innkalte til fellesmøte for Nybergsund IL Trysil, Trysil Fotballklubb, Nordre Trysil IL, Østre Trysil Fotballklubb og Vestre Trysil IL.

Ungdomssiden er viktig

– Det er satt i gang en liten prosess for å få til et samarbeid, men før det skjer noe mer må denne saken tilbake til hver enkelt klubb for avgjørelse, og deretter kan det bli aktuelt å sette ned en arbeidsgruppe for å finne fram til en form og plan for dette, og det var de fleste enige om. Og det ble forventet et svar fra alle klubbene før nyttår, sier Trond Engerbakk for Nordre Trysil.

– Hovedhensikten med møtet var å få til et bedre tilbud for barn og unge, og spesielt på ungdomssiden tror jeg dette er viktig. Det kom også fram et ønske om å aller helst bare ha en klubb, men det tror jeg er langt fram i tid, sier Trond Engerbakk Engerbakk.

Han forteller at det var stor enighet om fortsatt samarbeid mellom Nordre Trysil og Trysil FK om samarbeid med damer senior og junior.

Omkring 15 år siden sist

– Vi gikk inn i dette møtet for å se på samarbeid, og fra Nybergsund kom det også fram at dem så for seg en klubb, og dette skal nå tilbake til vurdering i de ulike styrene i klubbene, sier Morten Ås i Trysil FK.

– Det er en veg å gå før dette kan realiseres, og det berører både foreldrene og ungene. Det må gjøres en grundig jobb, og jeg tror ikke det blir noen forskjell i 2019, sier Ås.

– Vi kan legge retningslinjer for de yngre, og hvor det skal spilles fotball på ungdomssiden. Da ville alt bli mer forutsigbart for foreldrene som i stor grad må stille opp til kjøring og den slags. Det ble også snakket om å finne igjen noe av det arbeidet som ble nedlagt for omkring 15 år siden, da en lignende sak var oppe i Trysil. Nå skal vi avvente et forslag som skal utarbeides av Terje Hagen, og som skal til klubbenes styre for behandling, sier Morten Ås.

Ønsker felles klubb

– Dette er et positivt tiltak. Det er mange klubber, og ikke like enkelt å få nok spillere til ulike lag. Og det blir stadig færre spillere. Derfor må det samarbeides, og det må en klar forbedring til i forhold til det som er i dag, sier Ola Brenden I Nybergsund IL Trysil.

– Jeg mener at vi også bør se på muligheten for å få til en felles klubb, slik at vi kan dekke spillerutvikling i både topp og bredde. Vi må få med alle. Å få alle under en paraply er en positiv tanke. Derfor skal et utvalg forankre dette. Arbeidet må være rettet mot 2020, og først da kan det være gjennomførbart på seniorsiden. Antall barn som spiller fotball er nedadgående, og det tvinger seg fram et samarbeid, sier Ola Brenden.

– Jeg er veldig negativ til dette. Det er neppe mange lag utenom Sundet, TFK og Nordre  som får glede av dette. Samarbeid tror jeg på, men ikke alt under et tak, sier  Arne Eskil Bråten fra Østre Trysil FK.

Følgende møtte fra klubbene: Trond Engerbakk og Pontus Åkesson fra Nordre Trysil, Jan Erik og Morten Ås fra Trysil, Arne Eskil Bråten fra Østre Trysil, ingen fra Vestre Trysil, Ola Brenden, Ola Matsson, Ole Petter Sætre og Jan. Eric Sköld fra Nybergsund.

Uavklart om trenere

– Vi har ikke skrevet noen kontrakt med trener for herrelaget i 4. divisjon så langt, men har hatt samtaler med Ola Nygård, sier Jan Tore Myhre i Trysil fotballklubb.

– Vi har fire spillere på kontrakt som går videre, men vil ikke gjøre noe konkret før alle lagene har funnet sin plass i seriesystemet. Det er også uavklart hva som skjer med Jarl André Storbæk som har vært trener i år, og som har avtale ut 2019, sier Ola Brenden.

 
USIKKERT: Hva som skjer videre med TFK i samarbeidsprosjektet i Trysil er usikkert.
FOTO: ARNE LUND
EN KLUBB: Spørsmålet er om Sundet og de andre Trysil-lagene blir en klubb.
FOTO: ARNE LUND