20. okt
Dette er lokalavisas arkiverte nettavis. For å gå til den nye nettavisen trykk her
Plassering   Størrelse/pris
Side 1    Per modul (46x71)   kr.  500,00
Side 3    Per modul (46x71)   kr.   400,00
Side 7    Per modul (46x71)   kr.  228,00
Tekstsider    Per modul (46x71)   kr.  300,00
Helside tekst    248x360   kr.  5.000,00
Alminnelig plass    Per mm   kr.  1,86
Stilling ledig     Per mm   kr.  2,50
Underholdning     Per mm   kr.  2,50
 
Produksjonstillegg pr. mm       kr.  1,40

 

For andre formater – ta kontakt!

Geografisk dekningsområde: Trysil og Engerdal.
Lesertall: 5.000.
Utgivelsesdag: Torsdag.
Tidsfrister
Frister for innlevering:
Frist for bestilling av annonser er to virkedager før utgivelse klokka 12.00.
 
Penger Forespørsel om pristilbud:
Forespørsel om pris og tilbud sendes til annonse@sorosterdalmedia.no.